Welkom op de internetsite van “Sporteraar Foundation”. “Sporteraar Foundation” is een Stichting die op positieve manier zich richt op het benaderen van jeugd, om hen mogelijkheden te bieden, zich verder te ontplooien en te ontwikkelen. Dit met volledige focus op sport, en in het bijzonder voetbal.

Sporteraar Foundation heeft voornamelijk tot doel om sport, in welke vorm dan ook, om middel te laten zijn om het telkens leveren van negatieve energie om te buigen in het leveren van positieve energie. Door het uitoefenen of het beleven van sport in meerdere verschillende vormen, komen jongeren uit hun eventuele isolement, beter in hun vel, meer in beweging, en zullen minder emotioneel opgebrand zijn. Tijdens het uitoefenen of het beleven van sport wordt er veel positieve energie gegenereerd in plaats van het continue leveren van negatieve energie om zo maar weer de dag door te komen. Zij kunnen door sport persoonlijke doelen bereiken en persoonlijke talenten op hun eigen manier ontwikkelen.

Als meerdere mensen deze gedachte delen, dan horen wij graag meer van u! U kunt hier contact opnemen met onze Foundation.