Funding, giften en sponsoring

Vanzelfsprekend is ook Sporteraar Foundation volledig afhankelijk is van schenkingen, sponsoring, giften, subsidies en donaties. Belangrijk om te vermelden is dat alle inkomsten die voorkomen uit deze inkomstenbronnen, volledig geïnvesteerd worden in de actuele projecten. Tevens probeert de Foundation middels crowdfunding, particulieren, bedrijven of instellingen te enthousiasmeren om te investeren in genoemde projecten.

Onze gegevens zijn:

Naam Bank: Rabobank
Rekeninghouder : Sporteraar Foundation
IBAN: NL15RABO0302104054
BIC: RABONL2U
Ovv: “Funding Sporteraar Foundation”

Vanzelfsprekend ontvangt u een factuur voor uw administratie. Alle donaties worden geïnvesteerd in de actuele objecten.