Senior traint de Junior

In deze rare Corona tijd, is Stichting Sporteraar begonnen met een project genaamd "Senior traint de Junior". Oudere ervaren trainers trainen de jongere startende trainers. Middels deze wijze zullen de jonge trainers handreikingen en Tips& Tricks krijgen van de oudere generatie om zo een extra boost te geven aan hun trainerscarriere. Naast de begeleiding van een technisch coordinator, vaardigheidstraining en deze functionele training, zullen ze opgeleid worden tot gecertificeerd trainer. Grootste voordelen is met elkaar lekker buiten zijn en bezig te zijn met bewegen. #metelkaar, #lekkerbewegen. Dit project wordt mede ondersteund door de provincie Overijssel.