Senior traint de Junior

Update 16/2/2021
Het project "Senior traint de Junior" is een succes geworden en al de aankomende jaren verder ontwikkeld worden. Na de lockdown zal het programma uitgebreid worden en zullen er meer mensne deelnemen.

Het project "Senior traint de Junior" is opgezet en uitgerold in de Corona tijd. Oudere ervaren trainers trainen de jongere startende trainers. Middels deze wijze krijgen de jonge trainers handreikingen en Tips& Tricks krijgen van de oudere generatie om zo een extra boost te geven aan hun trainerscarriere. Naast de begeleiding van een technisch coordinator, vaardigheidstraining en deze functionele training, zullen ze opgeleid worden tot gecertificeerd trainer. Grootste voordelen is met elkaar lekker buiten zijn en bezig te zijn met bewegen. #metelkaar, #lekkerbewegen. Dit project werd mede ondersteund door de provincie Overijssel.